Plaatselijke­ ondiepte in­ de Blauwe Diamant bij bruggen Gooiseweg

Ten gevolge van de aanleg van een nieuwe brug en de verhoging van de bestaande brug in de Gooiseweg is ter plaatse een verondieping ontstaan in de Blauwe Diamant. Daardoor is de ontwerp vaardiepte van 2.40-2.70 m waterpeil daar niet gegarandeerd.

Door de provincie Flevoland, opdrachtgever voor de aanpassing van de bruggen is aangegeven dat de ondiepten zo mogelijk nog deze week maar uiterlijk 30 april verwijderd zullen zijn.

bron:Gemeente Pagina Zeewolde