Ligplaats

Op dit moment zijn alle ligplekken verhuurd en is er een wachtlijst. Wij hebben geen zicht op wanneer er een plek vrij komt.

Bent u op zoek naar een ligplaats en wilt u op de wachtlijst stuur dan een mail naar ligplaats@wsvblauwediamant.nl met de volgende gegevens:

  • Naam
  • telefoonnummer
  • type vaartuig
  • de exacte lengte en breedte maat
  • en een recente foto van uw vaartuig.

Zonder deze gegevens wordt u aanvraag niet in behandeling genomen. Het toewijzen van een ligplaats gebeurd door het bestuur. De huur en het lidmaatschap loopt per verenigingsjaar (van 1 april tot 1 april). Tarieven en maatvoeringen van onze ligplaatsen vind u in Kosten en maatvoering ligplaatsen 2023-2024.

Zodra u de beschikking krijgt over een ligplaats accepteert en respecteert u de reglementen van onze vereniging. U betaalt jaarlijks de huur van de ligplek en het lidmaatschap van de vereniging.

Als u een ligplaats toegewezen heeft gekregen en een ander vaartuig hierin wilt gaan plaatsen dan opgegeven bij de eerste aanmelding, zult u dit eerst aan het bestuur ter goedkeuring moeten overleggen.

Het bestuur WSV Blauwe Diamant.