Oprichting van de vereniging

Met het oprichten van een bestuur op 8 april jl. en het één dezer dagen bekrachtigen van de statuten en het huishoudelijk reglement door de notaris, zal de oprichting van de nieuwe binnendijkse Watersportvereniging op korte termijn officieel een feit zijn en kunnen de eerste boten met de start van het vaarseizoen 2015 worden aangelegd