Nieuwe bezems

Na de oprichting en ruim 7 jaar beheer van de watersportvereniging Blauwe Diamant heeft een compleet nieuw bestuur het stokje overgenomen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter – Wim van de Koppel
Secretaris – Robert van der Zwan
Penningmeester – Jacco Verhoek
Leden administratie – Geert en Betty Hendriksma
Havenzaken – Tonny van der Voort
Het bestuur heeft zich voorgenomen het huidige beleid op veel fronten te continueren. Echter zij zijn ook van plan om oude afspraken wat nieuw leven in te blazen. Zo zijn wij in maart jl. gestart met een schoonmaakochtend. Ongeveer 20 leden hebben met water en een bezem de loopsteigers en vingersteigers schoongemaakt. Zodat wij aan het begin van het vaarseizoen over een schone en goed begaanbare steiger de schepen kunnen bereiken.
Van alle leden wordt nu wel verwacht dat de steiger rondom hun schip schoon en onkruidvrij wordt gehouden. Bezems en een puts (emmer) zijn op de steigers aanwezig.

Veel plezierige vaaruren.